Advies-eb » Specials » Geldzaken

Belastingen en toeslagen

Belastingen en toeslagen Mensen klagen graag over belasting betalen. Gelukkig wordt een groot deel van de betaalde belastingen weer nuttig gebruikt, zoals bijvoorbeeld voor de aanleg van infrastructuur, scholen, het sociale vangnet, ziekenhuizen, enzovoorts. Om zaken te stimuleren of betaalbaar te houden verstrekt de overheid ook verschillende toeslagen.

Belasting betalen

De grootste inkomstenbron van de Nederlandse overheid zijn de belastingen. Er bestaan belastingen in alle vormen en maten. Voorbeelden zijn de inkomstenbelasting, kansspelbelastingen en vennootschapsbelasting. De hoogte van belastingen kunnen variëren. Er zijn constante tarieven die bijvoorbeeld gelden voor het verlengen van een rijbewijs. Naast de vaste constante belastingen zijn er belastingen die kunnen variëren qua percentage. Bekende voorbeelden hiervan zijn de degressieve en progressieve tarieven. Progressieve tarieven worden bijvoorbeeld gehanteerd bij inkomstenbelasting. Tenslotte zijn er nog proportionele tarieven. Dit zijn tarieven waarbij altijd een vast percentage geldt.

Toeslagen

Toeslagen zijn in tegenstelling tot belastingen juist een verhoging van je inkomen. Met behulp van toeslagen wil de overheid bepaalde zaken stimuleren of gewoonweg betaalbaar houden. Voorbeelden van toeslagen zijn de huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag, enzovoorts. Voor de meeste toeslagen geldt dat deze alleen voor langere inkomensgroepen verkrijgbaar zijn. Sommige toeslagen worden lager naarmate je meer verdient. Tenslotte zijn er enkele toeslagen (bijvoorbeeld kinderbijslag) die voor iedereen even hoog zijn.
Alimentatie: gevolgen van nieuwe partner?

Alimentatie: gevolgen van nieuwe partner?

De rechter heeft op het moment dat u ging scheiden vastgesteld of u alimentatie (partneralimentatie en/of kinderalimentatie) moet betalen of mag ontvangen. Het kan zijn dat u of uw ex inmiddels een ni…
Bijbaan of bijverdiensten: gevolgen voor de belasting

Bijbaan of bijverdiensten: gevolgen voor de belasting

Een vaak gehoorde klacht van mensen met een tweede baan, bijbaan of bijverdiensten is dat ze zoveel belasting moeten betalen over de extra verdiensten en dat het amper loont. Maar is dit wel zo? Betaa…
Bijbaan of bijverdiensten: gevolgen voor toeslagen

Bijbaan of bijverdiensten: gevolgen voor toeslagen

Wanneer je een huurhuis, kinderen of een zorgverzekering hebt kan je hiervoor een bijdrage in je kosten krijgen. Een dergelijke bijdrage wordt een toeslag genoemd. Voorbeelden van toeslagen zijn de zo…
Fraude uitkeringen en toeslagen: melden fraude en misbruik

Fraude uitkeringen en toeslagen: melden fraude en misbruik

In Nederland hebben we uitstekende sociale voorzieningen voor mensen die het financieel niet al te breed hebben. Voorbeelden hiervan zijn uitkeringen en toeslagen. Helaas wordt er door heel wat mensen…
Samenwonen: gevolgen voor de belasting en inkomsten?

Samenwonen: gevolgen voor de belasting en inkomsten?

Wie gaat samenwonen moet rekening houden met het feit dat dit gevolgen kan hebben voor de belasting en voor je inkomsten. Deze gevolgen gelden zowel voor u als voor de persoon met wie u samenwoont. We…
Wanneer krijg je de jaaropgave van je werkgever?

Wanneer krijg je de jaaropgave van je werkgever?

Wanneer je in loondienst bent bij een werkgever krijg je elk jaar een jaaropgave. In dit artikel lees je wat een jaaropgave is, krijg je uitleg over de inhoud en opbouw van een jaaropgave, wat je moet…
Wanneer krijg je geld van Belastingdienst terug?

Wanneer krijg je geld van Belastingdienst terug?

Voor sommige mensen kan de belastingaangifte een positief gevolg hebben: ze krijgen geld terug. Maar wanneer heb je recht op teruggave van geld van de Belastingdienst? En op welke datum vindt de uitbe…
Gepubliceerd door Advies-eb op 06-01-2014, laatst gewijzigd op 19-01-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.