Advies-eb » Specials » Bedrijven

Overzicht wet- en regelgeving voor bedrijven

Overzicht wet- en regelgeving voor bedrijven Bedrijven hebben te maken met een groot aantal wetten waaraan voldaan moet worden. Deze wetgeving verplicht bedrijven om bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen veilig op te slaan, onderhoud te laten uitvoeren, een BHV organisatie op te zetten, enzovoorts. Onderstaand worden diverse van deze aspecten uitgelegd.

Waarom wet- en regelgeving?

We leven in een drukbevolkt land. Met zoveel mensen die dicht op elkaar wonen is het belangrijk dat alles goed gereguleerd is. Dit doen we aan de hand van wetten en regels. Ook bedrijven ontkomen hier niet aan. Met behulp van de wetten en regels wordt getracht de samenleving leefbaar te houden en een gelijk speelveld te creëren voor de bedrijven. Of we het nu leuk vinden of niet, wetten en regels zullen er altijd zijn.

Welke wetten en regels zijn er?

Het is voor bedrijven echter niet eenvoudig om door de bomen het bos te zien wat betreft de wet- en regelgeving. Er zijn wetten en regels voor milieu, arbo, brandveiligheid, onderhoud, veiligheid, enzovoorts. Voor elke bedrijfssituatie zijn de regels weer anders en de regels veranderen geregeld. In onderstaande artikelen zijn verschillende wetten en regels uitgelicht.
Taken BHV bij een ontruiming

Taken BHV bij een ontruiming

Bij een ontruiming van een bedrijf is een voorname taak weggelegd voor de bedrijfshulpverlening. De taken die de bedrijfshulpverlening heeft zijn het controleren van de afdelingen, het geven van aanwi…
Lekbak kopen: hoe groot moet een lekbak zijn?

Lekbak kopen: hoe groot moet een lekbak zijn?

Lekbakken voor opslag gevaarlijke stoffen en olieproducten Diverse bedrijven slaan gevaarlijke stoffen of olieproducten op. Denk aan garagebedrijven die vaten motorolie of accu’s opslaan of fabrieken…
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's): wanneer verplicht

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's): wanneer verplicht

Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen je tegen risico's op het werk. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden ook PBM's genoemd. Onderstaand lees je wanneer bepaalde PBM's worden gebruikt en wa…
Vloeistofdichte of vloeistofkerende vloer?

Vloeistofdichte of vloeistofkerende vloer?

Wanneer een bedrijf bodembedreigende activiteiten uitvoert, wordt vanuit de milieuwet- en regelgeving geëist dat er bodembeschermende maatregelen worden getroffen. Met behulp van deze maatregelen moet…
Bodemonderzoek: hoe werkt het?

Bodemonderzoek: hoe werkt het?

Er zijn diverse soorten bodemonderzoeken. Een bodemonderzoek kan noodzakelijk zijn bij de verkoop van een woning of een bedrijfspand, voor ingebruikname of verwijdering van een opslagtank met brandsto…

Veiligheidskast voor gevaarlijke stoffen en chemicaliën

Wanneer er met gevaarlijke stoffen of chemicaliën wordt gewerkt kunnen risico's ontstaan. Sla daarom deze gevaarlijke stoffen op in een veiligheidskast. Lees alles over de eisen waaraan een dergelijke…
Wat is een OR (ondernemingsraad) en wat doet een OR?

Wat is een OR (ondernemingsraad) en wat doet een OR?

Bedrijven of organisaties met vijftig of meer werknemers zijn verplicht om een ondernemingsraad te hebben. Een ondernemingsraad wordt meestal OR genoemd. Maar wat is een OR en wat doen ze? Wat zijn de…

Asbest verwijderen: alleen door gecertificeerde bedrijven

Wanneer er asbest wordt aangetroffen mag dit niet op eigen houtje worden verwijderd. Het kan verplicht zijn om een asbestinventarisatie uit te laten voeren en aansluitend de asbest te laten verwijdere…

Veilig werken en opslag van olie

Wanneer je met bodembedreigende stoffen werkt moet je bepaalde veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Bodembedreigende stoffen zijn bijvoorbeeld olieproducten, accu's, enzovoorts. Wanneer je niet volge…
Werken met extreme hitte of koude

Werken met extreme hitte of koude

Het weer in Nederland is zeer veranderlijk. Het ene moment schijnt de zon en enkele ogenblikken later valt de regen met bakken uit de lucht. Ook extreme warmte en koude komen voor in Nederland. Vooral…

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) kopen?

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) bieden bescherming tegen de gevolgen van gevaren en risico's in het dagelijkse leven of op het werk. Er zijn vele soorten PBM's, maar welke heb je nodig bij e…
Keuring arbeidsmiddelen en PBM's: wat, hoe vaak en door wie?

Keuring arbeidsmiddelen en PBM's: wat, hoe vaak en door wie?

In Nederland heb je te maken met een grote hoeveelheid wetten en normen. Zo is bijvoorbeeld de productveiligheid vastgelegd in de Warenwet en regelt de Arbowet de arbeidsveiligheid. En wat te denken v…

Olieafscheider legen en reinigen

Olieproducten zoals benzine en diesel zijn gevaarlijk voor het milieu. Veel bedrijven werken met deze stoffen, waardoor er risico’s bestaan dat ze bijvoorbeeld in het gemeentelijke riool of oppervlakt…

Vetput legen en reinigen

Ter bescherming van het gemeentelijke riool, bodem en oppervlaktewater is het noodzakelijk dat het water van bepaalde bedrijven over een vetput ofwel vetafscheider wordt geleid voordat het wordt geloo…

Koolmonoxidemelder kopen: voorkom koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxide of koolstofmonoxide (CO) is een sluipmoordenaar, ook wel de stille dood genoemd. Het gas kan vrijkomen bij een onvolledige verbranding van bijvoorbeeld hout of aardgas. Koolmonoxide kan j…
Hoe opslaan gevaarlijke stoffen (PGS richtlijnen)?

Hoe opslaan gevaarlijke stoffen (PGS richtlijnen)?

De afkorting PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. De PGS bestaat uit richtlijnen die kunnen worden gebruikt bij milieuvergunningverlening, het opstellen van algemene regels en toezicht…
Verwarmingsketel en stookinstallaties: onderhoud en keuring

Verwarmingsketel en stookinstallaties: onderhoud en keuring

Stookinstallaties worden gebruikt om, met behulp van een brandstof, bijvoorbeeld water of lucht te verwarmen. De eigenaren van installaties zijn zelf verantwoordelijk voor een goede werking van de ins…
Besparen op afvalkosten van uw bedrijf

Besparen op afvalkosten van uw bedrijf

Het laten afvoeren van afvalstoffen kost voor bedrijven op jaarbasis vaak flink wat geld. Met het oog op de uitputting van grondstoffen en energie is dit echter niet altijd het geval. Sommige afvalsto…
Legionella door natte koeltorens: vindplaats en wetgeving

Legionella door natte koeltorens: vindplaats en wetgeving

De bacterie Legionella pneumophila kan de legionellagriep of de veteranenziekte veroorzaken. De legionellagriep is relatief ongevaarlijk, maar de veteranenziekte kan daarentegen zeer ernstig zijn. Nat…
Hoe ontruimen op het werk?

Hoe ontruimen op het werk?

Een grote brand, een gaslekkage of een bommelding zijn bedreigende situaties voor het personeel. In dergelijke gevallen kan het noodzakelijk zijn om het bedrijfspand te ontruimen. Het doel van een ont…
Welk type brandblusser kopen? Tips voor brand blussen

Welk type brandblusser kopen? Tips voor brand blussen

De meest bekende brandbestrijdingswijze is het gebruik van brandblusmiddelen zoals brandslanghaspels (water) en draagbare blustoestellen. Afhankelijk van het materiaal dat brandt, moet een daarvoor ge…
Veiligheidskleding: eisen veiligheidskleding

Veiligheidskleding: eisen veiligheidskleding

Bedrijfskleding is er in alle soorten en maten. In veel gevallen brengen de werkzaamheden dermate hoge risico's met zich mee dat er beschermende veiligheidskleding of werkkleding nodig is. Maar aan we…
Wat is een ISO 14001 milieuzorgsysteem?

Wat is een ISO 14001 milieuzorgsysteem?

Steeds meer bedrijven hebben een ISO 14001 milieuzorgsysteem. Maar wat houdt het in en waarom zou je een dergelijk systeem opzetten? Wat zijn bijvoorbeeld de voordelen die een milieuzorgsysteem heeft?…

Opslag olie of diesel: waarop letten bij aankoop opslagtank?

Opslagtanks kunnen worden gebruikt voor de opslag van motorolie, diesel, afgewerkte olie, enzovoorts. De opslagtanks zijn geschikt om deze brandbare vloeistoffen veilig te kunnen opslaan. De opslag va…
Fysieke belasting: tips voor een goede werkhouding

Fysieke belasting: tips voor een goede werkhouding

Een goede werkhouding is belangrijk voor lijf en ledematen. Je voorkomt er slijtage, blessures en arbeidsongevallen mee. Maar hoe moet je goed en veilig werken? In dit artikel volgen verschillende tip…
Gepubliceerd door Advies-eb op 28-10-2012, laatst gewijzigd op 15-01-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.