Advies-eb » Specials » Onderhoud en keuringen

Verplicht onderhoud en keuringen

Verplicht onderhoud en keuringen De meeste bedrijven beschikken over meerdere apparaten, voorzieningen en machines die onderhoud nodig hebben of zelfs verplicht periodiek gekeurd moeten worden. Met behulp van onderstaande overzicht wordt u geholpen om te beoordelen welke periodieke acties u moet ondernemen.

Onderhoud

Een eerste variant is het onderhouden van installaties. Door periodiek onderhoud te plegen voorkom je toekomstige problemen. Goed onderhoud verlengd de gemiddelde levensduur en verbetert de prestaties. Voorbeelden hiervan zijn het onderhoud aan stookinstallaties of koelingen. Een andere vorm van onderhoud kan bijvoorbeeld ook het tijdig ledigen van een olie- en slibafscheider of vetafscheider zijn.

Keuringen

Naast onderhoud is er in verschillende gevallen ook een keuring verplicht. Hierbij wordt door een gecertificeerd of geaccrediteerd bedrijf of persoon de installatie of voorziening gekeurd op diverse van tevoren vastgestelde controlepunten. Een voorbeeld hiervan is de zesjaarlijkse keuringstermijn van een vloeistofdichte vloer. De keurende bedrijven worden vervolgens weer periodiek gecontroleerd door bijvoorbeeld de Raad van Accreditatie.

Asbest verwijderen: alleen door gecertificeerde bedrijven

Wanneer er asbest wordt aangetroffen mag dit niet op eigen houtje worden verwijderd. Het kan verplicht zijn om een asbestinventarisatie uit te laten voeren en aansluitend de asbest te laten verwijdere…
Bodemonderzoek: hoe werkt het?

Bodemonderzoek: hoe werkt het?

Er zijn diverse soorten bodemonderzoeken. Een bodemonderzoek kan noodzakelijk zijn bij de verkoop van een woning of een bedrijfspand, voor ingebruikname of verwijdering van een opslagtank met brandsto…

Olieafscheider legen en reinigen

Olieproducten zoals benzine en diesel zijn gevaarlijk voor het milieu. Veel bedrijven werken met deze stoffen, waardoor er risico’s bestaan dat ze bijvoorbeeld in het gemeentelijke riool of oppervlakt…
Verwarmingsketel en stookinstallaties: onderhoud en keuring

Verwarmingsketel en stookinstallaties: onderhoud en keuring

Stookinstallaties worden gebruikt om, met behulp van een brandstof, bijvoorbeeld water of lucht te verwarmen. De eigenaren van installaties zijn zelf verantwoordelijk voor een goede werking van de ins…

Vetput legen en reinigen

Ter bescherming van het gemeentelijke riool, bodem en oppervlaktewater is het noodzakelijk dat het water van bepaalde bedrijven over een vetput ofwel vetafscheider wordt geleid voordat het wordt geloo…
Vloeistofdichte of vloeistofkerende vloer?

Vloeistofdichte of vloeistofkerende vloer?

Wanneer een bedrijf bodembedreigende activiteiten uitvoert, wordt vanuit de milieuwet- en regelgeving geëist dat er bodembeschermende maatregelen worden getroffen. Met behulp van deze maatregelen moet…
Gepubliceerd door Advies-eb op 03-01-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.