Advies-eb » Specials » Werken

Veilig en goed werken

Veilig en goed werken Veilig werken is van levensbelang. Veilig werken begint bij jezelf, denk altijd goed na over de risico's die bepaalde werkzaamheden op kunnen leveren. Met onderstaande tips zorg je voor een veilige en goede werkplek.

Wetgeving

De wet- en regelgeving in Nederland schrijft diverse voorschriften en eisen voor ten aanzien van veilig werken. Wanneer de wetgeving niet wordt opgevolgd kunnen sancties worden opgelegd door bijvoorbeeld de overheid. Voorbeelden van bekende wetten zijn de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet milieubeheer.

Werkgever en werknemer

Veiligheid is iets dat samen moet worden gerealiseerd door de werkgever en de werknemer. De werknemer zal zich telkens bewust moeten zijn van potentiële gevaren en risico's. De werkgever zal een meer faciliterende en toezichthoudende rol op zich nemen. Dit wil zeggen dat de werkgever zorgt voor goede randvoorwaarden en overtreders intern aanspreekt en voorlicht. Ook zal de werkgever bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen moeten verstrekken en zorg moeten dragen voor een veilige opslag van gevaarlijke stoffen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's): wanneer verplicht

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's): wanneer verplicht

Persoonlijke beschermingsmiddelen beschermen je tegen risico's op het werk. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden ook PBM's genoemd. Onderstaand lees je wanneer bepaalde PBM's worden gebruikt en wa…
Stoel en werkplek goed instellen: advies en tips

Stoel en werkplek goed instellen: advies en tips

Mensen zitten tegenwoordig steeds meer, ook op het werk. Het is een feit dat grote delen van de werkende bevolking een verkeerde zithouding heeft. Op de wat langere termijn kan een verkeerde zithoudin…
Fysieke belasting: tips voor een goede werkhouding

Fysieke belasting: tips voor een goede werkhouding

Een goede werkhouding is belangrijk voor lijf en ledematen. Je voorkomt er slijtage, blessures en arbeidsongevallen mee. Maar hoe moet je goed en veilig werken? In dit artikel volgen verschillende tip…

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) kopen?

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) bieden bescherming tegen de gevolgen van gevaren en risico's in het dagelijkse leven of op het werk. Er zijn vele soorten PBM's, maar welke heb je nodig bij e…

Veiligheidskast voor gevaarlijke stoffen en chemicaliën

Wanneer er met gevaarlijke stoffen of chemicaliën wordt gewerkt kunnen risico's ontstaan. Sla daarom deze gevaarlijke stoffen op in een veiligheidskast. Lees alles over de eisen waaraan een dergelijke…

Veilig werken en opslag van olie

Wanneer je met bodembedreigende stoffen werkt moet je bepaalde veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Bodembedreigende stoffen zijn bijvoorbeeld olieproducten, accu's, enzovoorts. Wanneer je niet volge…
Legionella door natte koeltorens: vindplaats en wetgeving

Legionella door natte koeltorens: vindplaats en wetgeving

De bacterie Legionella pneumophila kan de legionellagriep of de veteranenziekte veroorzaken. De legionellagriep is relatief ongevaarlijk, maar de veteranenziekte kan daarentegen zeer ernstig zijn. Nat…
Hoe ontruimen op het werk?

Hoe ontruimen op het werk?

Een grote brand, een gaslekkage of een bommelding zijn bedreigende situaties voor het personeel. In dergelijke gevallen kan het noodzakelijk zijn om het bedrijfspand te ontruimen. Het doel van een ont…
Keuring arbeidsmiddelen en PBM's: wat, hoe vaak en door wie?

Keuring arbeidsmiddelen en PBM's: wat, hoe vaak en door wie?

In Nederland heb je te maken met een grote hoeveelheid wetten en normen. Zo is bijvoorbeeld de productveiligheid vastgelegd in de Warenwet en regelt de Arbowet de arbeidsveiligheid. En wat te denken v…
Welk type brandblusser kopen? Tips voor brand blussen

Welk type brandblusser kopen? Tips voor brand blussen

De meest bekende brandbestrijdingswijze is het gebruik van brandblusmiddelen zoals brandslanghaspels (water) en draagbare blustoestellen. Afhankelijk van het materiaal dat brandt, moet een daarvoor ge…
Taken BHV bij een ontruiming

Taken BHV bij een ontruiming

Bij een ontruiming van een bedrijf is een voorname taak weggelegd voor de bedrijfshulpverlening. De taken die de bedrijfshulpverlening heeft zijn het controleren van de afdelingen, het geven van aanwi…
Werken met extreme hitte of koude

Werken met extreme hitte of koude

Het weer in Nederland is zeer veranderlijk. Het ene moment schijnt de zon en enkele ogenblikken later valt de regen met bakken uit de lucht. Ook extreme warmte en koude komen voor in Nederland. Vooral…

Asbest verwijderen: alleen door gecertificeerde bedrijven

Wanneer er asbest wordt aangetroffen mag dit niet op eigen houtje worden verwijderd. Het kan verplicht zijn om een asbestinventarisatie uit te laten voeren en aansluitend de asbest te laten verwijdere…
Hoe opslaan gevaarlijke stoffen (PGS richtlijnen)?

Hoe opslaan gevaarlijke stoffen (PGS richtlijnen)?

De afkorting PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. De PGS bestaat uit richtlijnen die kunnen worden gebruikt bij milieuvergunningverlening, het opstellen van algemene regels en toezicht…
Lekbak kopen: hoe groot moet een lekbak zijn?

Lekbak kopen: hoe groot moet een lekbak zijn?

Lekbakken voor opslag gevaarlijke stoffen en olieproducten Diverse bedrijven slaan gevaarlijke stoffen of olieproducten op. Denk aan garagebedrijven die vaten motorolie of accu’s opslaan of fabrieken…

Opslag olie of diesel: waarop letten bij aankoop opslagtank?

Opslagtanks kunnen worden gebruikt voor de opslag van motorolie, diesel, afgewerkte olie, enzovoorts. De opslagtanks zijn geschikt om deze brandbare vloeistoffen veilig te kunnen opslaan. De opslag va…
Veiligheidskleding: eisen veiligheidskleding

Veiligheidskleding: eisen veiligheidskleding

Bedrijfskleding is er in alle soorten en maten. In veel gevallen brengen de werkzaamheden dermate hoge risico's met zich mee dat er beschermende veiligheidskleding of werkkleding nodig is. Maar aan we…
Gepubliceerd door Advies-eb op 03-01-2014, laatst gewijzigd op 15-01-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.